Search
menu

İtalya’da tıbbi cihazlar sektöründe faaliyet gösteren şirketleri aynı çatı altında toplayan, onları temsil eden ve onlara değer kazandıran İtalya Endüstri Konfederasyonu DM’nin bir parçası olan Sapio Life s.r.l., sağlık operatörleri ve sağlık kuruluşları için hazırlanan iş ahlak kanunu gereği, şirketler değer transferinde şeffaflık ilkesine bütünüyle uymaktadır. Değer transferi ile ilgili verilerin toplanmasında benimsenen kriterler şunlardır:

– verilen bedellere KDV dahil değildir;
– verilen bedeller Euro cinsindendir;
– verilen bedeller 2020 yılına ait bedellerdir.

2020 yılı verileri, indir ve oku

2021 yılı verileri, indir ve oku

Talk to us

Numero Verde 800 007 335 Attivo 8-17 lun-ven
Help