Search
menu

Družba Sapio Life s.r.l. kot družba, povezana z družbo Confindustria D.M., federacijo Confindustria, ki združuje, zastopa in krepi podjetja, ki delujejo v Italiji v sektorju medicinskih pripomočkov, spoštuje obveznosti o preglednosti prenosov vrednosti med podjetji, zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami, ki jih določa pridružitveni etični kodeks. Merila za pridobivanje podatkov v zvezi s prenosi vrednosti:

  • navedeni zneski se razumejo kot zneski brez DDV
  • navedeni zneski so izraženi v evrih
  • navedeni zneski se nanašajo na leto 2020

Prenesite in preberite Publikacijo podatkov za leto 2020

Prenesite in preberite Publikacijo podatkov za leto 2020

Talk to us

Numero Verde 800 007 335 Attivo 8-17 lun-ven
Help