Search
menu

HUMAN CURE

ŞİRKET

Sapio Life, Sapio Grup’un, kişiye özel evde bakım hizmetleri ve hastaneye sunulan çeşitli hizmetler konusunda uzmanlaşmış şirketidir. 1989 yılında kurulan Sapio Life, hem özel hastalara teknoloji, alet, evde tedavi ve bakım hizmeti sunar, hem de sağlık kuruluşlarına yüksek kaliteli tıbbi gaz ve bunlarla ilgili teknoloji tedariğinde bulunur.

Tedaviye verilen değer
Sapio Life sadece hastalığın tedavisine odaklanmaz, aynı zamanda hasta olan kişinin kendisine de değer verilmesi gerektiğine de inanır. Bu temel ilkeden yola çıkarak şirket, evde tedavi ve bakım hizmetlerinde, hastanede uygulanan tedavinin devamlılığını sağlamak, hasta yakınları ve bölge sağlık sistemi arasındaki ilişkileri yönetmek, hastaya ve yakınlarına mümkün olan en yüksek yaşam kalitesini garanti etmek amacıyla, esnek bir hizmet sistemi kurmuştur.

Sapio Life’ın “Home care, human cure” adını verdiği bu sistem, bireyin tedavisini tümüyle fiziksel, insani ve psikolojik açıdan ele alır. Şirket, verdiği hizmetin merkezine hasta ve yakınlarını yerleştirir, bu şekilde, tıbbi ihtiyaçlar ve kişisel gereksinimler üzerine kurulmuş bir evde bakım süreci ortaya koyar: hasta hem bakıldığını, hem de tedavide yalnız olmadığını hisseder, daha huzurlu olur. Diğer yandan da hasta bakıcılar günlük işlerinde daha fazla destek almış olurlar.

Gaz sektöründe uzmanlık
Yetkinliklerini, deneyimlerini ve profesyonelliğini bir araya getiren Sapio Life, sağlık şirketlerinin, hastanelerin, laboratuvarların, kamu ve özel araştırma merkezlerinin ve hastaların en büyük stratejik iş birlikçilerinden biridir.

Grup’un uzun geçmişi
Sapio Life, 100 yıllık geçmişinde, tıbbi gaz üretimi konusunda bir destek ve çözüm noktası olmayı başarmış, aynı zamanda da, her geçen gün farklılaştırdığı faaliyetler ve sunduğu hizmetlerdeki yetkinliği, etkinliği ve güvenirliliği sayesinde, uluslararası rekabeti güçlendiren bir şirket olan Gruppo Sapio’un bir parçasıdır

KIŞIYE ÖZEL HIZMETLER

01

Sapio Life, evde bakım, tedavi ve/veya izlemeye ihtiyaç duyan kişilerin her birine özel olarak hazırlanmış, esnek bir sağlık ve sosyal hizmei sunar; Sapio Life bu kişiler için bir danışma ve çözüm merkezidir.

DAHA FAZLA BİLGİ

EVDE BAKIM HIZMETI (ADI)

02

Sapio Life şirketler sisteminin içinde yer alan Sapio Life, Evde Tamamlayıcı Bakım Hizmeti (ADI), hemşire hizmetleri, uzman doktor hizmeti, rehabilitasyon hizmeti, sosyal ve psikolojik eğitim desteği aracılığıyla her hastaya, kişiye özel bir tedavi süreci sunmaktadır.

DAHA FAZLA BİLGİ

HASTANE HIZMETLERI

03

Sapio Life hastane ve sağlık kuruluşları için bir Global Service yaklaşımı garanti eder: gaz, bununla ilgili hizmetler, aletler, tüketim malzemeleri tedarik eder, dağıtım tesisatı ve laboratuvarların kurulumlarını yapar, kriyobiyoloji ve hiperbar sistemleri kurar.

DAHA FAZLA BİLGİ

GÖREV, VİZYON VE KİŞİLER

GÖREV
Sağlık kuruluşlarının en iyi iş birlikçilerinden, evde bakım gereksinimi duyan hastalar için de bir danışma ve çözüm noktası olmak istiyoruz.Yıllar içinde sağlam bir deneyim edinmiş Grup’un bir parçası olan Sapio Life, teknolojilerin en iyisini kullanarak, kalitesinden hiç ödün vermez ve her zaman faaliyetlerini diğerlerinden ayıran ilkeler benimsemeyi görev edinir. Kişilerin özel gereksinimleri üzerine yoğunlaşma, evde bakım desteği konusunda şirketin sahip olduğu bilgileri derinleştirme, değişikliklerin hızlı bir tespiti, sistemin olası yeni ihtiyaçlarına hızlı çözüm getirme, bu ilkelerden bazılarıdır.Yine bu ilkeler aracılığıyla, sağlık kuruluşlarının yanında yer alarak, ileri sağlık sistemleri ve tüm toplumun sağlığı ve refahı için öncelikli konu olan hastane ile bölge sağlık hizmetleri arasında tedavi devamlılığı sağlamayı başarıyoruz.
VİZYON
Sapio Life Ulusal Sağlık Sistemi’ne ve özel vatandaşlara, akut durumdan evde bakıma geçiş sürecini de kapsayan, esnek ve eksiksiz bir şekilde, kişiye özel, etkin ve sürdürülebilir sağlık ve sosyal destek yaklaşımıyla hastalarının bakımlarını üstlenme garantisi verir.
KİŞİLER
İnsan sermayesi kavramı, Sapio Life’ın itici gücü, kaynağı, ruhudur. Sapio Life çalışanları, müşterilerinin gereksinimlerini karşılama, etkin teknoloji kullanma ve organizasyon çözümleri sunma konusunda tüm yetkinliklerini, deneyimlerini ve çabalarını ortaya koyarlar. Çalışanlarımız bununla da kalmaz, sağlık, destek ve insanlara sunulan hizmet sektörü gibi hassas ve temel bir alanda çalıştıklarından, hastalarla olan ilişkilerini, duyarlılık ve empati içinde yönetirler.Sapio Life çalışanlarına ve iş birlikçilerine her zaman ve sürekli olarak, teknoloji, hastaları dinleme ve hassas bakım konularında formasyon programlarından faydalanma fırsatı sunar.

UZMAN ŞİRKETLERİN ENTEGRE SİSTEMİ

Sinerji içinde çalışan bir entegre şirketler ağı aracılığıyla Sapio Life, tam anlamıyla eksiksiz bir tedavi, destek ve denetleme sistemi sunar.

life-cure

Life Cure, bakım konusunda yeterli olmayan ya da hassas bir durumda olan hasta ve yakınlarına, hemşire, uzman doktor, rehabilitasyon, psikolojik destek ve hasta eğitimi alanlarında uzmanlanmış, personeli aracılığıyla, evde tamamlayıcı bakım hizmeti veren bir şirkettir.

LIFECURE.IT

Engeli olan kişilere, tedavi araç-gereçleri ve arttırıcı ve alternatif iletişim alanlarında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan özel iletişimciler serisi.

DIALOGAUSILII.COM

sonno

Sapio Life’ın uyku bozukluklarına adanmış hizmeti: hem yetişkin hem de çocuk hastalar için, evde polisomnografi testi yapılmasını sağlar.

SONNOSERVICE.IT

pazienti

Pazienti.it platformu yetkili ağızlardan aldığı tıbbi ve bilimsel bilgilerin yayılmasını sağlar ve hastalar ve uzmanlar için yenilikçi hizmetler sunar. Portal içinde kullanıcılar, binlerce doktorun profilini ve tıp sözlüğünü inceleyebilir, uzmanların verdikleri cevapları okuyabilir, sitenin ilgili bölümünden randevu alarak, görüntülü danışmanlık hizmeti alabilirler.

PAZIENTI.IT

BioRep, kamu ve özel araştırma kurumlarına (hastaneler, üniversiteler, klinikler) ve biyoteknoloji ve ilaç şirketlerine, biyolojik malzeme konusunda, laboratuvar, taşıma, işlem, soğukta muhafaza ve dağıtım hizmeti veren, ilk “ Biyolojik Kaynaklar Merkezidir.” BioRep, şirketin sağlık sektöründe verdiği hizmetlerin eksiksiz olması için Sapio Life ile sinerji içinde çalışmaktadır.

BIOREP.IT

sistemi iperbarici

Sistemi Iperbarici, hiperbarik oksijen tedavisi merkezleri kurar ve yönetir, hiperbar odaları ve tesisatları, gaz ve yangın önleyici tesisatlar, uzman aletleri, sağlık alanı düzenlemesi ve ihtiyaç duyulan diğer her şeyin tedariğini yapar.

SISTEMIIPERBARICI.IT

SOSTENIBILITÀ

Sapio Grup’un bir parçası olan Sapio Life, her faaliyetinde, yaptığı her yatırımda, her iş ilişkisinde önceliği sürdürülebilirlik ilkesine verir. Grup’un sürdürülebilirlik ilkesi, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı Ajandası’nı takip etmektedir: 2015 yılında 150 ülke tarafından imzalanan Ajanda, Sürdürülebilir Gelişm (SDGs- Sustainable Development Goals) için 17 ayrı hedefi kapsayan bir programdır. Ajanda, eksiksiz bir şekilde, gelecek nesillerin sürdürülebilir şekilde büyümesi için gerekli tüm sosyal, çevresel ve ekonomik yaptırımları içine alır. Sapio Grup Ajanda tarafından belirlenen faaliyetlerine başlamış, kendi sürdürülebilirlik planını, CARE, PROTECT ve DEVELOP olmak üzere, üç büyük alana ayırmıştır.

01

CARE Bakım

Müşterilerin ve hastaların memnuniyeti Sapio’nun öncelikli konusudur ve, verilen hizmetlerin kalitesini garantilemek için key performance indicator (“KPIs”) aracılığıyla sürekli olarak denetlenmektedir. Hastalara verilen hizmetin ana hatları, kontrat sırasında ve her hizmet verilmeye başlandığında, müşterilerle birlikte kararlaştırılır. Dolayısıyla hizmet, hasta için güvenlik şartları doğrultusunda planlanır ve sunulur, doktorun önerdiği tedavinin devamlılığı sağlanır.

02

PROTECT Çevreyi korumak

Şirketin en temel prensiplerinden biri olarak sürdürülebilirliği benimsemiş Grup’un bir parçası olan Sapio Life, doğal kaynakların korunması, ekolojik izlerin en aza indirilmesi, çevreyi korumak için alternatif çözümler bulunması için her gün büyük çaba gösterir ve müşterilerini ve hastalarını da bu yönde teşvik etmeyi ihmal etmez.

03

DEVELOP Çalışanların gelişimini desteklemek

Şirket çalışanları, her türlü şirket stratejisinin merkezinde yer alır: onların memnuniyeti hem Grup’un hem de, her zaman en yetkin çalışanları çatısı altında toplamayı hedefleyen. Sapio Life’ın en öncelikli şirket politikasıdır. Çalışanların sürekli şekilde eğitimi, çok önemli bir konudur: Sapio Life, şirketteki her bir çalışanının profesyonel olarak gelişimi için her yıl formasyon programları oluşturur.

ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK

Sapio Life’ın faaliyetlerinin merkezinde her zaman, güvenlik, kalite, sürdürülebilirlik konusunda yetkinlik ve güvenilirlik ilkeleri vardır ve bunlardan ödün vermemek için hiçbir zaman etik prensiplere ve kurallara uymayı ihmal etmez.

Güvenlik, Sapio Life’ın tüm iş birlikçilerine, ürün ve hizmetlerinden yararlanan herkese, sürekli eğitim vererek, bilgi aktararak, alınması gereken önlemlerle ilgili onları bilgilendirerek garanti ettiği temel şarttır.

Sapio Life için kalite, günlük hayatlarında sağlık, refah ve huzurlu olmalarını sağlayacak ürün ve hizmet tedariği yaparak, müşterilerinin ve hastalarının hizmetinde olmaktır. Şriketin, insan, teknolojik ya da üretim kaynaklarının her biri, bu kalite ilkesinden yola çıkarak, sürekli gelişen ve iyileşen kaliteli hizmet sunma yolunda ilerler.
Sapio Life müşterileri, hem İtalya’da hem de yurt dışında, onlara etkin ve gecikmesiz bir hizmet sunan kuruluşlara, ticari şubelere ve satış noktalarına kolaylıkla erişebilir.

Sapio Life, doğal kaynak ve enerjileri etkin şekilde kullanarak ve emisyonları ve kirliliği azaltan çalışmalar yaparak, her faaliyet ve işlemde bırakılan olumsuz etkileri en aza indirgemek ve sürdürülebilir bir iş yapmak için sürekli yatırım yapar.

Elde edilen uluslararası sertifikalar, Sapio Life ürünleri ve hizmetlerinin yetkin ve güvenilir olduklarının bir kanıtıdır.

SQA

 

UNI EN ISO 14001-2015

UNI EN ISO 45001.2023

UNI EN ISO 9001.2015

UNI EN ISO 13485.2021

Sapio Life etik bir şirkettir. Sapio Grup’u benimsediği etik kurallar, şirketin yaptığı her seçim ve faaliyete rehberlik eder, şirket ilişkilerini, yasallık, şeffaflık, ahlak, saygı kuralları ve şirket değerleri çerçevesinde kurar.
Sapio Life, müşterilerine, hastalarına, tedarikçilerine, çalışanlarına ve topluma değer kazandırmak amacıyla, faaliyetlerini doğal kaynaklara duyarlı şekilde gerçekleştirir, çevreyi korumak için çaba gösterir.

Sapio Grup’un Etik Kuralları’nı indir ve oku

 

Sapio Life faaliyetlerinde Rekabet Yasası’nı (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 101 ve sonraki maddeleri; ulusal kanunda da 10 Ekim 1990 tarih ve 287 sayılı kanun) temel alır ve rekabet kurallarına uyar.

Rekabet yasasını korumak adına Sapio, rekabet yasasının ihlali ya da sözlü ihlalinin bildirilebileceği otonom denetleme birimleri kurmuştur. İhlalin ihbarı, ComplianceAntitrust_SapioLife@sapio.it adresine e-posta göndererek yapılabilmektedir.

Talk to us

Numero Verde 800 007 335 Attivo 8-17 lun-ven
Help