Search
menu

Sapio Life ponuja rešitve za načrtovanje, gradnjo in proizvodnjo novih centraliziranih sistemov ali prenovo obstoječih sistemov v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi (oznaka CE):

 • projektiranje, gradnja, upravljanje in vzdrževanje medicinskih sistemov za distribucijo plina
 • projektiranje, gradnja, upravljanje in vzdrževanje vakuumskih sistemov za izsesavanje endokavitov
 • projektiranje, gradnja, upravljanje in vzdrževanje anestetičnih sistemov za evakuacijo plina
 • prestrukturiranje in standardizacija ter že obstoječi sistemi
 • projektiranje, gradnja, upravljanje in obratovanje oddelkov ali operacijskih dvoran z rešitvami »na ključ«
 • testiranje, certificiranje in CE označevanje sistemov
 • računalniško vodenje sistemov
 • nujna služba s 24-urno razpoložljivostjo
 • dobava modularnega kisika na kraju samem, medicinski zrak in vakuumski proizvodni obrati
 • daljinsko zaznavanje skladiščenja in daljinsko vodenje distribucijskih sistemov
 • tečaji usposabljanja za bolnišnično tehnično osebje.

OBRNITE SE NA NAS IN ZAHTEVAJTE INFORMACIJE

Talk to us

Numero Verde 800 007 335 Attivo 8-17 lun-ven
Help