Search
menu

HUMAN CURE

DRUŽBA

Sapio Life je podjetje skupine Sapio, specializirano za osebne storitve, celostno pomoč na domu in storitve za bolnišnične ustanove. Podjetje Sapio Life, ustanovljeno leta 1989, nagovarja tako posameznike s tehnologijami, pripomočki, domačimi terapijami in celostnimi storitvami za pomoč in zdravstveno nego na domu, kot tudi bolnišnične ustanove glede visoke stopnje oskrbe s plinom in sorodnimi tehnologijami.

VREDNOST NEGE
Sapio Life temelji na vrednosti nege, ki je osredotočena na osebo in ne samo na bolezen. Na podlagi tega temeljnega stebra je podjetje razvilo prilagodljiv in celosten sistem storitev in tehnologij na domu, ki zagotavlja kontinuiteto oskrbe med bolnišnico, družino in določenim področjem, hkrati pa nudi čim boljšo kakovost življenja pacienta in njegovih bližnjih.

Ravno to je načelo, ki ga Sapio Life opredeljuje kot „Pomoč na domu, zdravstvena nega“ in predstavlja skrb za posameznika, ki ga razumemo v njegovi fizični, človeški in psihološki celovitosti. Podjetje se osredotoča na pacienta in njegove družinske člane z izgradnjo storitev pomoči na domu, oblikovanih glede na zdravstvene izzive in osebne potrebe: bolnik se tako ne počuti deležen le gole oskrbe, temveč ima občutek večje sproščenosti in manjše osamljenosti, medtem ko so negovalci deležni večje podpore in boljše pomoči pri njihovih vsakodnevnih obveznostih.

SPECIALIZACIJA V PLINSKEM SEKTORJU
Poleg tega je Sapio Life lahko izkoristilo vse izkušnje Skupine v sektorju medicinskega plina in postalo strateški partner zdravstvenih podjetij, bolnišnic, laboratorijev ter javnih in zasebnih raziskovalnih centrov, ki združujejo strokovno znanje in strokovno odličnost.

DOLGA ZGODOVINA SKUPINE
Gruppo Sapio se je v 100 letih svoje zgodovine uspelo ustaliti kot referenčna točka za proizvodnjo plina in hkrati še naprej krepila svojo mednarodno konkurenčnost z razpršitvijo dejavnosti in storitev, ki slonijo na strokovnosti, učinkovitosti in zanesljivosti.

STORITVE ZA OSEBE

01
Sapio Life je referenčna točka za pomoč bolnikom zaradi bolezni, ki zahtevajo pomoč, zdravljenje in/ali spremljanje na domu s pristopom zdravstvenega in socialnega varstva, ki je vedno prilagodljiv in prilagojen.

IZVEDITE VEČ

POMOČ NA DOMU (ADI)

02
Celostne storitve pomoči na domu (ADI), ki vsakemu pacientu zagotavljajo prilagojeno oskrbo prek zdravstvene nege, zdravstvenega specialista, rehabilitacije, socialne oskrbe in psihološko-izobraževalne podpore.

IZVEDITE VEČ

BOLNIŠNIČNE STORITVE

03
Sapio Life zagotavlja globalni pristop storitev za bolnišnične ustanove: dobavo plina, storitev, opreme in potrošnega materiala ter zagotavlja izgradnjo distribucijskih sistemov, laboratorijev, kriobioloških storitev in hiperbaričnih sistemov.

IZVEDITE VEČ

POSLANSTVO, VIZIJA IN LJUDJE

POSLANSTVO
Želimo biti partner z odličnostjo za zdravstvene ustanove in referenčna točka za bolnike, ki potrebujejo pomoč na domu.Kakovost storitev je rezultat izkušenj Skupine, najboljših uporabljenih tehnologij in tudi načel, ki so vedno odlikovala delovanje Sapio Life: pozornost na specifične potrebe ljudi, poglobljeno poznavanje potreb na področju pomoči na domu, sposobnost sprejemanja sprememb in novih potreb sistema ter razvoj inovativnih rešitev.S temi navdihujočimi načeli smo sposobni podpreti zdravstvene ustanove pri doseganju kontinuitete oskrbe med bolnišnico in okoljem, kar je prednostni cilj za najnaprednejše zdravstvene sisteme in dobrobit celotne skupnosti.
VIZIJA
Sapio Life zagotavlja nacionalnemu zdravstvenemu sistemu in fizičnim osebam prilagodljivo in celostno storitev oskrbe pacientov vse od postakutne oskrbe do pomoči na domu s prilagojenim, učinkovitim in trajnostnim pristopom k zdravju in socialni oskrbi.
LJUDJE
Človeški kapital je motor, vir in duša podjetja Sapio Life. Ljudje, ki delajo v podjetju Sapio Life, se s svojim strokovnim znanjem, predanostjo in izkušnjami trudijo za izpolnjevanje potreb strank in pri tem izbirajo učinkovite tehnologije in organizacijske rešitve. Nenazadnje: z delom v tako občutljivem in pomembnem sektorju, kot so zdravje, pomoč in storitve za osebe, se razvijata občutljivost in sočutje v odnosu do pacientov.Sapio Life je vedno vlagal v strokovnost svojih zaposlenih in sodelavcev, s stalnimi programi usposabljanja za osveščanje osebja tako o tehnologijah in aplikacijah, kot tudi o veščinah za večji posluh in pomoč bolnikom

CELOSTEN SISTEM SPECIALIZIRANIH PODJETIJ

Preko mreže celostnih podjetij, ki delujejo v sinergiji, Sapio Life ponuja celovit sistem nege, pomoči in spremljanja.

life-cure

Life Cure je podjetje, specializirano za celostno pomoč na domu. Te storitve vključujejo zdravstveno nego, specialistične storitve, rehabilitacijo, psihološko in izobraževalno podporo ter so namenjene ljudem, ki niso samozadostni ali se nahajajo v težkih razmerah, in njihovim družinam.

LIFECURE.IT

Vrsta posebnih komunikatorjev, ki lahko zagotovijo širok portfelj izdelkov in storitev na področju terapevtskih pripomočkov in alternativne razširitvene komunikacije, namenjene invalidom.

DIALOGAUSILII.COM

sonno

Storitev Sapio Life je storitev na področju spanja: namenjena je tako odraslim kot pediatričnim bolnikom, omogoča, da se polisomnografski pregledi izvajajo neposredno doma.

SONNOSERVICE.IT

pazienti

Platforma Pazienti.it spodbuja razširjanje verodostojnih medicinsko-znanstvenih informacij in ponuja inovativne storitve za bolnike in strokovnjake. Na portalu lahko uporabniki obiščejo profile več tisoč zdravnikov, pridobijo vpogled v medicinski slovar, se posvetujejo s strokovnjaki, odkrijejo video posvetovanja, ki jih je mogoče rezervirati v posebnem razdelku spletne strani.

PAZIENTI.IT

BioRep je prvi center za biološke vire, ki zagotavlja laboratorijske, transportne, procesne, krioprezervacijske storitve in distribucijo bioloških materialov javnim in zasebnim raziskovalnim inštitutom (bolnišnicam, univerzam, klinikam), biotehnološkim in farmacevtskim podjetjem. BioRep deluje v tesni sinergiji s podjetjem Sapio Life, da bi zagotovil najobsežnejšo ponudbo storitev za zdravstveni sektor.

BIOREP.IT

sistemi iperbarici

Hiperbarični sistemi proizvajajo in upravljajo vrhunske centre za hiperbarično kisikovo terapijo, ki zagotavljajo hiperbarične komore in sisteme, plinske in protipožarne sisteme, nadzorne sisteme, specializirane naprave, opremo in vse ostalo potrebno.

SISTEMIIPERBARICI.IT

TRAJNOST

V okviru Skupine Sapio si podjetje Sapio Life prizadeva za enako pot k trajnosti, kar predstavlja temeljni element vsakega ukrepa, vsake naložbe, vsakega odnosa. Pot skupine k trajnosti sledi Agendi Združenih narodov do leta 2030: leta 2015 jo je podpisalo 150 držav in je akcijski program, ki vsebuje 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDGs- Sustainable Development Goals). Agenda na celovit način vključuje vsa socialna, okoljska in gospodarska področja, potrebna za trajnostno rast prihodnjih generacij. Gruppo Sapio se je že podal na pot, ki jo zaznamuje agenda, in je svoj načrt trajnosti razvil na treh glavnih področjih ukrepanja: NEGA, ZAŠČITA in RAZVOJ.

01

NEGA Negovanje oseb

Zadovoljstvo strank in pacientov je prednostna naloga družbe Sapio in se nenehno spremlja prek ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), da se zagotovi kakovost storitev. Smernice za vodenje storitev pri pacientih so opredeljene skupaj s strankami ob sklenitvi pogodbe in ob aktivaciji posamezne storitve ter so specifične tako za stranko kot za pacienta. Storitev je zato vzpostavljena in vodena z varnostnimi logikami pacienta ter s kontinuiteto in upoštevanjem njegovega zdravljenja po receptu.

02

ZAŠČITA Zaščita okolja

Kot del skupine Sapio, za katero je trajnostni razvoj eden od stebrov podjetja, se družba Sapio Life vsakodnevno zavzema za ohranitev rabe naravnih virov, blažitev ekološkega odtisa, izvajanje alternativnih rešitev ter pomoč strankam in pacientom pri zagotavljanju iste usmeritve.

03

RAZVOJ Spodbujanje rasti zaposlenih

Zaposleni so v središču vsake poslovne strategije: njihovo dobro počutje je prednostna naloga politike Skupine in Sapio Life, ki je osredotočena ne le k privabljanju, ampak tudi k ohranjanju najbolj talentiranega osebja. Vseživljenjsko učenje je bistven element: Sapio Life vsako leto izvaja posebne načrte usposabljanja za spodbujanje poklicne rasti vsakega podjetja.

ETIKA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Sapio Life se osredotoča na etična načela in bistvena pravila, ki postavljajo v središče svoje dejavnosti varnost, kakovost, usposobljenost, trajnost in zanesljivost.

Varnost je temeljni in nujni pogoj, ki ga Sapio Life zagotavlja vsem zaposlenim in vsem, ki uporabljajo izdelke in storitve prek nenehnega usposabljanja, obveščanja in preventive.

Kakovost za Sapio Life pomeni biti na voljo strankam in pacientom ter jim zagotavljati odlične izdelke in storitve za zdravje, dobro počutje in brezskrbnost v vsakdanjem življenju. Vsak vir podjetja – človeški, tehnološki in produktivni – je vključen v to pot do kakovosti in nenehnega izboljševanja.
Stranke Sapio Life lahko računajo na mrežo ustanov, prodajnih podružnic in prodajnih mest, ki zagotavljajo učinkovito in natančno storitev v Italiji in tujini

Podjetje Sapio Life je vedno vlagalo v razvoj trajnostnega poslovanja za okolje, kar najbolj zmanjšuje vpliv vsake dejavnosti in procesa, učinkovito uporablja naravne vire in energijo ter zmanjšuje emisije in nastajanje odpadkov.

Pridobljena mednarodna spričevala potrjujejo usposobljenost, zanesljivost in raven odličnosti proizvodov in storitev Sapio Life.

Prenesite dokument SQA

 

UNI EN ISO 14001-2015

UNI EN ISO 45001.2023

UNI EN ISO 9001.2015

UNI EN ISO 13485.2021

Sapio Life je etično podjetje. Etični kodeks, ki ga je sprejela skupina Sapio, usmerja vsako izbiro, ukrep in odnos v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, etičnosti in spoštovanja, v največji skladnosti z vrednotami podjetja.
Sapio Life deluje z namenom ustvarjanja vrednosti za stranke, paciente, dobavitelje, delavce in skupnost, deluje proaktivno ob spoštovanju in varstvu okoljskih virov.

Prenesite in preberite etični kodeks skupine Sapio

 

Podjetje Sapio Life je v skladu s protimonopolno zakonodajo (101. člen 101 in naslednji Pogodbe o delovanju Evropske unije; na nacionalni ravni Zakon št. 287 z dne 10. oktobra 1990) in je razvilo ustrezno skladnost.

Za spremljanje učinkovitosti glede skladnosti je podjetje Sapio ustanovilo avtonomne organe za izvajanje in preverjanje skladnosti, ki jih lahko vsakdo prijavi o kršitvi ali domnevni kršitvi protimonopolne zakonodaje, tako da pošlje sporočilo na ComplianceAntitrust_SapioLife@sapio.it

Talk to us

Numero Verde 800 007 335 Attivo 8-17 lun-ven
Help