Search
menu

MEDICINSKI PLINI, MEDICINSKI PRIPOMOČKI, ČISTI IN ZMESI

Sapio Life oskrbuje zdravstvene ustanove s plini različnih oblik in čistosti, odvisno od namena in predvidene uporabe: medicinski plini, medicinski pripomočki (MD) za terapevtsko uporabo, diagnostiko, za skladiščenje biološkega materiala; čisti plini in tehnični plini za raziskave, analize, preskušanje in delovanje elektromedicinske opreme.
Plin se dobavlja tudi v mešanicah glede na posebne zahteve. Posode so v skladu z zakoni in zagotavljajo največjo varnost in enostavnost uporabe.

OBRNITE SE NA NAS IN ZAHTEVAJTE INFORMACIJE

MEDICINSKI PLINI IN MEŠANICE, SKLADNE S FARMAKOPEJO

 • kisik
 • zrak
 • dušikov oksid
 • MEOPA ekvimolarna mešanica kisika in dušikovega oksida, 50 % O2 – 50 % N2O)
 • zdravilne mešanice dušikovega oksida
 • ogljikov dioksid FU
 • dušik FU

PLINI IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI (MD) / MEDICINSKI PRIPOMOČKI (MD)

 • tekoči dušik MD
 • ogljikov dioksid MD
 • dušikov oksid MD
 • argon MD
 • mešanice za spirometrijo

ČISTI IN TEHNIČNI PLINI

Plini, ki se uporabljajo v raziskavah, analizah, laboratorijih in tehničnih aplikacijah.
Natančneje: argon, dušik, ogljikov dioksid, helij, acetilen.

MEŠANICE

Posebne plinske mešanice za umerjanje opreme, raziskave, analize, laboratorij.
Zdravilne galenske mešanice za regeneracijo dihalnih funkcij in klinično uporabo

DOWNLOAD

 

Sapio Life ponuja tudi sistem pomožnih plinskih storitev za globalno upravljanje distribucije in oskrbe znotraj zdravstvenega področja. Če želite izvedeti več, obiščite razdelek

STORITVE

OBRNITE SE NA NAS IN ZAHTEVAJTE INFORMACIJI

Talk to us

Numero Verde 800 007 335 Attivo 8-17 lun-ven
Help